Po najsavremenijim svetskim standrdima i u saradnji sa visoko specijalizovanim timom oftalmohirurga iz Beograda, pružamo usluge: - ultrazvučne operacije katarakte - operacije kapaka - operacije razrokosti - operacije glaukoma - aplikacija intravitrealnih injekcija.  Brza i bezbolna intervencija najsavremenijom opremom pacijentu omogućava da nakon svega jednog sata postoperativnog perioda provedenog u dnevnoj bolnici nastavi sa svojim svakodnevnim aktivnostima. FAKOEMULZIFIKACIJA kao metoda izbora za hirurško rešavanje katarakte Operacije se obavljaju u saradnji sa hirurškim timom iz Beograda u specijalnoj oftalmološkoj bolnici "IRIS" u Čačku. Jednodnevna hirurgija katarakte u lokalnoj anesteziji predstavlja bezbolnu i bezbednu intervenciju. Izvodi se u lokalnoj anesteziji uz stalno praćenje od strane stručnog anesteziološkog tima. FAKOEMULZIFIKACIJA (PHAKO) podrazumeva ultrazvučnu metodu uklanjanja zamućenih sočivnih masa i ugradnju mekanog kontaktnog sočiva. Operacije se obavljaju po najsavremenijim svetskim zahtevima. Svim našim pacijentima vid je u potpunosti rehabilitovan, ukoliko je očno dno zdravo.